Grad ali Grat

- poimenuj sličice;
- prečrtaj besedo, ki ni napisana pravilno;
- preberi povedi. popravi napačno zapisane besede in povedi prepiši;
- zapiši besede, ki imajo na koncu d;
- prečrtaj besedo, ki ni napisana pravilno;
- preberi povedi. Popravi napačno zapisane besede in povedi prepiši;
- zapiši besede, ki imajo na koncu t.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.