Gumb ali Gump

- poimenuj sličice;
- zgornje besede uporabi v povedih;
- obkroži sličice, katerih imena zapišemo s črko p na koncu;
- vstavi črko b ali p.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.