Izgovorim, napišem, preberem

- Narobe napisane besede prečrtaj (ješ, medved, plas, sneg, mraz).
- Vpiši manjkajoče besede, ki jih izbereš jih v oklepajih.
- Dopolni manjkajoče črke.
- Popravi nanapačno napisane besede.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.