Izrazi

1. Med izrazi -4y3 + 1, z2, 5 – x2, 2×4, 8a, poišči enočlenike in jim določi koeficiente.
2. Anamarija je 5 let starejša od Tineta. Dopolni razpredelnico njunih starosti.
3. Na črtico ob izrazu zapišeČRTICO OB IZRAZU ZAPIŠI IME IZRAZA.

a) 4a – 7c ________________________
b) (-y)5 ________________________
c) 9x : 4y ________________________
d) 13b + 12e ________________________
e) 2z . 5w ________________________

4. Izpolni tabelo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.