K ali H

- Vpiši k ali h.
- Vpiši k besedi k ali h ter sestavi povedi.
- Poveži besede s k ali h.