Kako se sporazumevamo in kako odločamo

- Kaj je sporazumevanje?
- Kako še drugače rečemo sporazumevanju?
- Ali se tudi živali sporazumevajo?
- Ali lahko komunikacijo med živalmi opazimo?
- Kakšen način sporazumevanja so razvile opice?
- S čim se sporazumevajo opice?
- Kaj povedo spremembe izraza na obrazih opic?
- Naštej čustva!
- S čim se sporazumevamo ljudje?
- Katero je najučinkovitejše sredstvo sporazumevanja pri ljudeh?
- Kaj izražamo z jezikom?
- S čim najlažje izrazimo veselje?
- Kaj nam jezik omogoča?
- Naštej nekaj oblik jezikovnega sodelovanja!
- Kako ljudje izražamo čustva?
- Kdo so mojstri izražanja čustev? Zakaj?
- Katero sporazumevanje je bolj zapleteno – človeško ali živalsko?
- Kaj navajamo pri utemeljevanju svojih mnenj?
- Ali so vsi razlogi sprejemljivi za vse ljudi?
- Ali vsi ljudje gledamo enako na to, kako močan je kak razlog?
- Od česa je odvisna moč razloga?
- Kdo se sporazumeva pri pouku?
- Kaj je poglavitna dejavnost politikov?
- Kaj je poglavitna umetnikova dejavnost?
- Kako imenujemo posebno obliko sporazumevanja, ki se konča z glasovanjem?
- Kje uporabljamo razpravo ali diskusijo?
- Kaj je razprava?
- Kaj pomeni, da so udeleženci razprave disciplinirani?
- Ali mora biti razprava napovedana vnaprej?
- Zakaj mora biti razprava napovedana vnaprej?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.