Kemija

- Ogljikovodiki-vezi
- Ogljikovodiki-formule
- Ogljikovodiki-poimenovanje
- Ogljikovodiki-strukturna formula
- Ogljikovodiki-racionalna formula
- Ogljikovodiki-molekulska formula
- Ogljikovodiki-modeli
- Ogljikovodiki-razvejani-poimenovanje
- Ogljikovodiki-verižna izomerija
- Ogljikovodiki-položajna izomerija
- Ogljikovodiki-izomerija-vaje
- Ogljikovodiki-lastnosti-temperatura
- Ogljikovodiki-lastnosti-gostota in topnost
- Ogljikovodiki-lastnosti-gorenje
- Ogljikovodiki-nafta
- Ogljikovodiki-vplivi na okolje
- Ogljikovodiki-substitucija in adicija
- Ogljikovodiki-polimeri
- Kisikove organske spojine-uvod
- Kisikove organske spojine-alkoholno vrenje
- Kisikove organske spojine-alkoholi-lastnosti
- Kisikove organske spojine-delitev alkoholov
- Kisikove organske spojine-poimenovanje alkoholov
- Kisikove organske spojine-oksidacija alkoholov
- Kisikove organske spojine-dehidriranje alkohola
- Kisikove organske spojine-funkcionalna izomerija
- Kisikove organske spojine-karboksilne kisline
- Kisikove organske spojine-karboksilne kisline-poimenovanje
- Kisikove organske spojine-karboksilne kisline-lastnosti
- Kisikove organske spojine-karboksilne kisline-estri
- Kisikove organske spojine-poimenovanje
- Kisikove organske spojine-pisanje formul
- Kisikove organske spojine-maščobe
- Kisikove organske spojine-maščobe-delitev
- Kisikove organske spojine-maščobe-lastnosti
- Kisikove organske spojine-maščobe-emulzije
- Kisikove organske spojine-mila
- Kisikove organske spojine-mila-delovanje
- Kisikove organske spojine-ogljikovi hidrati
- Kisikove organske spojine-monosaharidi
- Kisikove organske spojine-disaharidi
- Kisikove organske spojine-polisaharidi
- Kisikove organske spojine-kondenzacija
- Kisikove organske spojine-utrjevanje
- Dušikove organske spojine-uvod
- Dušikove organske spojine-amini
- Dušikove organske spojine-aminokisline
- Dušikove organske spojine-peptidna vez
- Dušikove organske spojine-beljakovine-delitev
- Dušikove organske spojine-beljakovine-pomen
- Dušikove organske spojine-beljakovine-lastnosti
- Dušikove organske spojine-encimi
- Hranila in živila
- Hranila
- Energijska vrednost živil
- Kemijski račun-ponovitev ar, mr
- Kemijski račun-množina snovi
- Kemijski račun-molska masa
- Kemijski račun-vaje
- Kemijski račun-zakon o ohranitvi mase
- Kemijski račun-računanje

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.