Koordinatni sistem

- Na realni osi odčitaj koordinato točk a, b, c, d in e in jo zapiši.
- Na številski osi upodobi dane točke: a(4), b(-0.75), c(0), d(-3) e( )
- Določi razdaljo med točkama.
- Dane so točke na realni osi. Določi koordinato točke s, ki je razpolovišče daljice ab.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.