Krog

1. Poimenuj na sliki označene dele kroga oziroma druge geometrijske elemente.

a) premica t: __________________________________________
b) premica p: __________________________________________
c) premica s: __________________________________________
d) daljica CD: __________________________________________
e) del krožnice med točkama C in D: _______________________
f) daljica AB: ___________________________________________
g) del kroga, ki je osenčen: _______________________________
h) kot ASC: ___________________________________________

1. Izračunaj obseg kroga s polmerom 7 cm.

Račun: _______________________
Odgovor: _____________________

2. Izračunaj obseg kroga s premerom 16 cm.

Račun: ________________________
Odgovor: ______________________

3. Koliko meri polmer kroga z obsegom 40 dm?

Račun: ________________________
Odgovor: ______________________

4. Koliko meri premer kroga z obsegom 84 m?

Račun: ________________________
Odgovor: ______________________

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.