Krožnica in krog

- Krožni izsek in krožni lok
- Krožnica in krog
- Krožnica in premice