KROŽNICA IN KROG

- Krožni izsek in krožni lok
- Krožnica in krog
- Krožnica in premice