Kvadriranje

- Izračunaj razliko kvadratov števil 19 in 12.
- Izračunaj kvadrat razlike števil 115 in 105.
- Izračunaj kvadrat vsote 2,4 in –1,6.
- Zapiši vse kvadrate števil od 1 do 20.
- Izračunaj kvadrate naslednjih števil.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.