Liki

- Nariši dva skladna trikotnika.
- Poimenuj like in zapiši število oglišč in stranic.
- Pobarvaj četrtino lika.
- Pobarvaj tretjino vsakega lika.
- Obkroži četrtino narisanih predmetov.
- Obkroži polovico narisanih predmetov.
- Pobarvaj skladne like.
- Nariši šestkotnik in označi ogljišča.
- Kolikšen del lika je pobarvan?
- Nariši petkotnik in označi oglišča.
- Obkroži dve tretjini narisanih predmetov.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.