LJ ali NJ

- Izberi pravilen zapis besede in jo podčrtaj.
- Poimenuj, kar je na sličicah.
- Dokončaj besede.
- Preberi besede in v njih podčrtaj črki lj oz. nj.