Male tiskane črke

b – d
- v besedah pobarvaj vse črke b;
- izpiši besede, ki imajo črko d;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko b z rdečo, črko d pa z zeleno barvo.

m – n
- v besedah pobarvaj vse črke m;
- izpiši besede, ki imajo črko n;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko m z rdečo, črko n pa z zeleno barvo.

o – a
- v besedah pobarvaj vse črke a;
- izpiši besede, ki imajo črko o;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko a z rdečo, črko o pa z zeleno barvo.

p – b
- v besedah pobarvaj vse črke b;
- izpiši besede, ki imajo črko p;
- razvrsti besede v razpredelnico;
- pobarvaj črko p z rdečo, črko b pa z zeleno barvo.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.