Manjkajoči člen

- izračunaj manjkajoči člen;
- dopolni;
- izračunaj razliko.