Zapolni manjkajoče številke

Zapolni_manjkajoce_stevilke