Merimo

- Čas
- Denar
- Masa
- Dolžina
- Ploščina
- Tekočine