Mersko število in merska enota

- Merske enote zapiši s krajšavami.
- Dopolni preglednico.
- Obkroži časovne enote.
- Popravi, kar ni prav: Domen je visok 105 kg in tehta 24 km. star je 9 cm.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.