Tona, kilogram, dekagram

- Dopolni (1 t = ___ kg = ___ dag = ___ g = ___ mg).
- Spremeni v tone in kilograme (3 258 kg = ___t  ___kg, 23 987 kg = ___t  ___kg).
- Izrazi v gramih (10 dag = ___, 22 dag = ___, 340 dag = ___, 678 dag = ___).
- Uredi enote po velikosti (3 kg, 600 g, 3000 dag, 8 000 kg, 7 t, 5 dag).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.