Množenje in deljenje

- Sestavi račune iz števil 9, 6, 54.
- Sestavi račune iz števil 7, 35, 5.
- Sestavi račune iz števil 8, 48, 6.
- Izračunaj.
- Na plavalnem tečaju je 45 učencev. Razdeli jih tako, da bo v vsaki skupini 7 učencev.
- Zamenjaj faktorja in izračunaj.
- Deli.
- Dopolni tabelo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.