Množična občila in informacije

- Kje dobivamo informacije?
- Kako še drugače rečemo informaciji?
- Ali in formacije dobimo le če se pogovarjamo?
- Prek česa dobivamo informacije?
- Kje dobimo ogromno informacij?
- Kaj lahko pošiljamo in sprejemamo po internetu?
- Kaj ima vsak uporabnik elektronske pošte?
- Kako imenujemo komunikacijo med ljudmi?
- Ali po radiu, televiziji, časopisih in internetu tudi poteka medosebna komunikacija?
- V čem je razlika med navadnim pogovorom in sporočanjem po radiu?
- Kakšen izraz uporabljamo za vsa sredstva, ki prenašajo informacije množici ljudi?
- Kaj je medij?
- Iz česa so sestavljena sporočila, ki jih prenašajo mediji?
- Kakšne medije poznamo v sodobnem času?
- Naštej tiskane medije!
- Naštej slišne medije!
- Naštej slišno-vidne medije!
- Kakšno je množično sporočanje?
- Kaj pomeni, da je množično sporočanje javno?
- Kakšna so sporočila v množičnem sporočanju?
- Koga povezujejo mediji?
- Kako prenašajo sporočila sodobni mediji?
- Kako poteka elektronsko prenašanje sporočil?
- Ali je množično sporočenje mednardno Ali planetarno?
- Kaj omogoča internet?
- Kako hitro so nekoč potovale zamisli?
- Kdaj so si ljudje prenašAli sporočila?
- Kako hitro se je spreminjal svet?
- Zakaj se je svet spreminjal počasi?
- Kakšne ovire so se pojavile pri sporočanju od ust do ust?