Nadpomenke

- Poveži nadpomenke na levi strani in besede na desni strani
- Besedam poišči nadpomenko.
- Besedam dodaj nadpomenke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.