Nadpomenke in podpomenke

- poveži;
- poimenuj naštete stvari z eno besedo;
- ena beseda je odveč. Katera?
- poišči besedo, ki opiše vse naštete besede.