Črke L,Lj,Nj

- Podčrtaj pravilno zapisane besede.
- Prečrtaj narobe zapisane besede
- Popravi narobe zapisane besede.
- Preberi besede in v njih podčrtaj črki lj oz. nj.
- Dokončaj besede.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.