Na koncu besede

- Obkroži pravilno zapisane besede.
- Popravi narobe zapisane besede in jih uporabi v povedih.
- Popravi narobe zapisane besede.
- Dokončaj besede.