Naravna števila 1

- Predhodnik in naslednik
- Primerjanje in urejanje
- Rimske številke
- Štejemo
- Velika števila
- Zaokroževanje števil