Naravoslovje

- Katere snovi zavzemajo določen prostor?
- Ali plini tudi zavzemajo določen prostor?
- S čim stiskamo zrak, ki zavzema prostor okoli nas, v zračnico?
- Kako imenujemo velike strojne tlačilke?
- Ali kamnito kocko lahko stisnemo, da bi postala manjša?
- Katere stvari pa lahko stiskamo?
- Kdaj predmeta zavzemata enako prostornino in enako tehtata?
- Ali se prostornina in teža snovi spremenita, če snov različno oblikujemo?
- Ali pline lahko stiskamo?
- Katerih snovi ne moremo stiskati?
- Ali se spremeni teža plina, če ga stisnemo ali razširimo?
- Kje hranimo drobnozrnate snovi, snovi v prahu, tekočine in pline?
- Kje hranimo zrnate in prašnate snovi?
- V kakšnih posodah moramo hraniti vodo in pline?
- Iz katerih snovi morajo biti posode za shranjevanje vode in plina?
- Kje so shranjene različne snovi in izdelki?
- Kako imenujemo te posode, škatle in zaboje?
- Iz česa so steklenice?
- Iz česa so plastenke?
- Iz česa so pločevinke?
- V kakšni embalaži hranimo pline?
- Iz česa so jeklenke?
- Kaj nam ostane, ko snov porabimo?
- Kako največkrat konča prazna posoda?
- Kaj sestavlja večino odpadkov?
- Kaj lahko naredimo z embalažo?
- Kaj s staro embalažo naredijo v tovarni?
- Kakšen je gozd, Kjer so razdalje med drevesi velike?
- Kako rastajo drevesa v gostem gozdu?
- So tudi snovi lahko različno goste?
- Katera kocka je težja, iz lesa ali iz železa, če sta enako veliki?
- Kaj je gostejše voda ali olje?
- Ali lonček gostejše snovi tehta več ali manj kot lonček manj goste snovi?
- Kaj se zgodi, če kamen spustiš v vodo?
- Zakaj kamen potone?
- Kaj se zgodi če v olje zlijemo žlico vode?
- Kdaj snov plava?
- Kdaj snov potone?
- Ali ima led večjo ali manjšo gostoto kot voda?
- Zakaj les plava na vodi?
- Kaj se zgodi, če vodi dodamo sladkor?
- Kaj je prst?
- Kako je nastal humus?
- Kaj je v praznih prostorčkih med trdnimi delci?
- od česa je odvisno, koliko je v prsti vode in zraka?
- Kaj se zgodi, če je veliko padavin?
- česa je v prsti več med sušo?
- Zakaj nastaja različna prst?
- Kaj je v peščeni prsti?