Naravoslovje

01. Kako se zaščitimo pri eksperimentalnem delu?
02. Navedi vsaj 5 zaščitnih pripomočkov pri delu z nevarnimi snovmi ali pri laboratorijskih poskusih.
03. Na kaj moramo biti pozorni pri delu z gorilnikom?
04. Kaj je čista snov?
05. Navedi vsaj 5 primerov čistih snovi:
06. Kaj je zmes?
07. Navedi vsaj 5 primerov zmesi:
08. Med zapisanimi snovmi izberi čiste snovi.
09. Od česa so odvisne lastnosti snovi?
10. Naštej vsaj 5 različnih lastnosti snovi.
11. Katera agregatna stanja snovi poznaš?
12. Zapiši oznake – simbole agregatnih stanj.
13. Poimenuj prehode med agregatnimi stanji:
14. Na osnovi česa lahko ločujemo čiste snovi iz zmesi?
15. S katero metodo ločevanja lahko ločimo olje od vode?
16. Na osnovi katere razlike v lastnostih čistih snovi lahko ločimo olje od vode?
17. S katerimi metodami ločevanja lahko ločimo pesek od vode?
18. Na osnovi katere razlike v lastnostih čistih snovi lahko ločimo pesek od vode?
19. S katero metodo ločevanja lahko ločimo železo od žvepla?
20. Na osnovi katere razlike v lastnostih čistih snovi lahko ločimo železo od žvepla?
21. S katero metodo ločevanja lahko ločimo sol iz slane vode?
22. Na osnovi katere razlike v lastnostih čistih snovi lahko ločimo sol iz slane vode?
23. S katero metodo ločevanja lahko ločimo jod od kuhinjske soli?
24. Na osnovi katere razlike v lastnostih čistih snovi lahko ločimo jod od kuhinjske soli?
25. Načrtuj ločevanje čistih snovi iz zmesi: sladkorja, železa in žvepla.
26. Iz katerih osnovnih snovi je sestavljen zrak?
27. Kaj je kemijski element?
28. Kaj je spojina?
29. Ali je kemijski element čista snov ali zmes? Zakaj?
30. Kako nastane spojina?
31. Med zapisanimi snovmi izberi kemijske elemente.
32. Ali je raztopina soli v vodi čista snov ali zmes? Zakaj?
33. Kaj je topljenec?
34. Kaj je topilo?
35. Na primeru morske vode opredeli: raztopino, topilo in topljenec.
36. Na primeru raztopine sladkorja v vodi opredeli: raztopino, topilo in topljenec.
37. Navedi dva postopka s katerimi je mogoče pospešiti raztapljanje topljenca v topilu.
38. Ali so v deževnici raztopljene snovi? Če so, katere?
39. Kakšna voda je vodovodna voda – mehka ali trda? Zakaj misliš tako?
40. Vrste voda razporedi po naraščajoči trdoti vode od najbolj mehke do najbolj trde.
41. V kateri vodi se bo milnica najbolj penila?
42. Zakaj v likalniku ni priporočljivo uporabljati vodovodne vode, temveč destilirano?
43. Kako lahko trdo vodo zmehčamo? Navedi vsaj dva postopka.
44. Kaj je fizikalna sprememba?
45. Naštej vsaj 5 primerov fizikalnih sprememb.
46. Kaj se pri fizikalni spremembi spreminja in kaj se ne spreminja?
47. Kaj je kemijska sprememba?
48. Naštej vsaj 5 primerov kemijskih sprememb.
49. Kaj se pri kemijski spremembi spreminja?
50. Med različnimi spremembami izberi tiste, ki so kemijske.

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.