Nasprotja

- poveži nasprotja;
- besedi poišči nasprotno besedo in jo pobarvaj;
- dopolni nasprotja.