Nedoločnik in namenilnik

1. Podčrtaj pravilno glagolsko obliko.

Babica ne more prenest / prenesti takega hrupa, zato utišaj televizor.
Kupiti / Kupit moram nov zvezek za matematiko.
Zvečer gremo s sošolci poslušat / poslušati Adija Smolarja.
Po pouku moramo pripravit / pripraviti učilnico za roditeljski sestanek.
Andrej, pojdi si umit / umiti roke!
Pričelo je deževat / deževati, zato travnika niso mogli pokosit / pokositi do konca.
Majhni otroci morajo iti po kosilu spat / spati.

2. Glagole v oklepaju postavi v pravilno glagolsko obliko.

Mojca je lani začela (igram) ___________________ flavto.
Prijatelj je pritekel (povem) ___________________, da se je zgodila prometna nesreča.
Mama je hotela (postrežem) ___________________ mojim sošolcem, vendar se jim je mudilo.
V soboto gremo (gledam) __________________ najnovejši slovenski film.
Pojdi (pogledam) ___________________, kdo zvoni.
Babica je morala za pusta (spečem) ___________________ krofe.
Prišla sva vas (pozdravim) ___________________, ker odhajava na počitnice.

3. Vpiši pravilno glagolsko obliko in jo poimenuj.

Alpinist zna _______________ po previsni steni. ___________________
Vrtnar je šel v rastlinjak _______________ lončnice. ___________________
Še danes moram _______________ matematično domačo nalogo. ___________________
Nisem hotel _______________ na tako neumno vprašanje. ___________________
Starši mi ne dovolijo _______________ ven po deveti uri. ___________________
Ali greš z menoj _______________ rože? ___________________
Moja sestra želi čim prej _______________ študij biologije. ___________________

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.