Neenačbe

- Na številskem traku označi števila, za katera dana neenačba velja.
- Zapiši števila, za katera velja dana neenačba.
- Neenačbi ustreza le eno izmed spodnjih števil. Katero?