Obdelava podatkov

1. Učiteljica je raziskala, na kateri dan v tednu so rojeni njeni učenci.

a) Nariši točkovni diagram.
b) Koliko učencev je v tem razredu? ______________________

2. V tabeli so podatki o vpisu učencev 9.razredov v srednje šole.

a) Koliko je vseh učencev? ___________________________
b) Koliko je deklet in koliko fantov? ________________________________
c) Koliko deklet se je odločilo za gimnazijo? _____________
d) Koliko fantov se je odločilo za poklicne šole? ___________
e) Koliko deklet in fantov se je odločilo za srednje tehniške šole? ___________

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.