Obdelava podatkov

- Črtni diagram
- Drevesni diagram
- Frekvenčna preglednica
- Obdelava podatkov
- Stolpični diagram
- Tortni diagram