Obratno sorezmerje

- Pet zidarjev naredi fasado na hiši v 14 dneh.
a) v kolikih dneh bi bila fasada narejena, če bi delalo sedem zidarjev?
b) koliko zidarjev naj najamemo, da bo delo končano v enem tednu?
- Dopolni tabeli, če veš, da sta spremenljivki x in y obratno sorazmerni.
- Najvišji dobitek na lotu je julija 2005 znašal 3.195.600 €. Izpolni naslednjo tabelo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.