Obseg in ploščina

- Obseg
- Obseg in ploščina
- Obseg pravokotnika in kvadrata
- Ploščina pravokotnika in kvadrata

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.