Odštej in napiši

ODŠTEJ ČRKE IN SEŠTEVEK NAPIŠI NA ČRTO, KOT V PRIKAZANEM PRIMERU !

AAAAAA – AAA = AAA

AAAAAA – AA = ___________

AAAA – A = ______________

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.