Odštevanje do 10

- izračunaj;
- prečrtaj in izračunaj;
- dopolni;
- nadaljuj zaporedje;
- izpolni;
- vstavi znak <, >, =;
- poveži.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.