Oklepaj

1. Preberi povedi in obkroži črko pred pravilnim zapisom.

a) Škocjanske jame so primer stičnega krasa, ki nastane na stiku neprepustnih
( flišnih ) in prepustnih ( apnenčastih ) kamnin.
b) Škocjanske jame so primer stičnega krasa, ki nastane na stiku neprepustnih
(flišnih) in prepustnih (apnenčastih) kamnin.
c) Škocjanske jame so primer stičnega krasa, ki nastane na stiku
neprepustnih(flišnih) in prepustnih(apnenčastih) kamnin.
č) V naših podzemnih jamah aivi človeška ribica(Proteus anguinus).
d) V naših podzemnih jamah živi človeška ribica ( Proteus anguinus ).
e) V naših podzemnih jamah živi človeška ribica (Proteus anguinus).

2. Prečrtaj nepravilne zapise.

Nomad je
a ) pripadnik ljudstva, ki se seli iz kraja v kraj.
b ) človek, ki si je udomačil živali.
Nomad je
a.) pripadnik ljudstva, ki se seli iz kraja v kraj.
b.) človek, ki si je udomačil živali.
Nomad je
a) pripadnik ljudstva, ki se seli iz kraja v kraj.
b) človek, ki si je udomačil živali.
Nomad je
a pripadnik ljudstva, ki se seli iz kraja v kraj.
b človek, ki si je udomačil živali.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.