Opis šolskega prostora

- napiši, kateri prostor je opisan;
- poveži;
- opiši knjižnico;
- opiši učilnico;
- opiši telovadnico.