Osnovni geometrijski elementi

- Dve premici v ravnini
- Geometrija preveri se
- Poltrak in daljica
- Ravnina točka premica
- Razdalja med dvema točkama
- Razdalja med premicama
- Razdalja med točko in premico