Pisanje števnikov

- preberi kaj je Anja napisala o športnem dnevu;
- zapiši številke z besedo;
- preberi kaj je Miha napisal o športnem dnevu;
- preberi kaj je Vid napisal o športnem dnevu.