Pisno seštevanje in odštevanje

- Seštej pisno.
- Številom 154, 78, 136 poišči za 1 večja števila. Za koliko se poveča vsota števil?
- Poišči razliko števil 973 in 485.
- Odštej  pisno.
- Številu 688 odvzemi 345, nato prištej 319.
- Na planinskih pašnikih se je paslo 4056 glav drobnice. Od teh je 2497 koz.
- Izračunaj razliko.
- Vstavi manjkajoče števke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.