Pitagorov izrek

- Ploščina kvadrata nad hipotenuzo pravokotnega trikotnika meri 9,5cm2.
- Kolikšna je ploščina kvadrata nad drugo kateto?
- Izračunaj neznano stranico pravokotnega trikotnika.
- Zapiši vse tri oblike pitagorovega izreka za pravokotne trikotnike na slikah.
- Izračunaj neznane dolžine stranic pitagorovih trikotnikov na slikah.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.