Podobnosti Razlike

- poišči različen predmet in ga obkroži;
- pobarvaj enaka predmeta.