Podpomenke

- Poveži podpomenke na levi strani in besede na desni strani.
- Besedam poišči podpomenke.
- Besedam dodaj podpomenke.