Poštevanka

- Izračunaj.
- Miha je odnesel na pošto 32 pisem in 14 razglednic.
- Osemkratnik števila 5 štirikrat zmanjšaj.
- Vpiši manjkajoče računske znake +, – , . , : .
- V tabelo vpiši večkratnike števil.
- Dopolni tabelo.
- Zmnožek števil 9 in 7 zmanjšaj za 16.
- Šivilja ima 35 gumbov. Na vsako obleko prišije 5 gumbov.
- David je naštel v snegu 18 ptičjih nožic in 8 pasjih.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.