Poštevanka 2,4,5,10

- Zapiši krajše.
- Dopolni tabelo.
- Zapiši večkratnike števila 4.
- Zapiši večkratnike števila 2.
- Nadaljuj zaporedje.
- Izračunaj (X5, X2, X10, X4)
- Seštej zmnožek števil 4 in 5 ter 3 in 2.