Poštevanka 3,6

- Zapiši krajše.
- Dopolni tabelo.
- Zapiši večkratnike števila 6.
- Z modro obkroži večkratnike števila 3, z rdečo pa večkratnike števila 6.
- Gospodar ima 6 glav goveje živine. Ima tudi štirikrat toliko kokoši, dvakrat toliko pujskov in 3 zajčke.
- Sadjar je kupil 36 sadnih dreves. 8 je hrušk, trikrat več je marelic, ostalo so češnje.
- Vpiši večkratnike števila 3.
- Izračunaj račune.
- Napiši večkratnike števila 6, ki so med 13 in 53.
- Špela je na travniku našla 7 triperesnih deteljic in 5 štiriperesnih deteljic.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.