Poved

- prepiši spodnje povedi;
- dopolni povedi;
- loči poved in jo prepiši.