Poved in stavek

1. Preberi povedi.

a) Učiteljica je prosila učence, naj naslednji dan prinesejo material za delo.
b) Pouk se začne ob 8.00.
c) Učiteljica je brala navodila, učenci pa so jo pozorno poslušali.
č) Ko je posijalo sonce, so pohodniki nadaljevali pot.

Iz koliko stavkov so povedi?

a) _______
b) ______
c) _______
č) ______

Pri vsaki povedi pojasni, kako si prišel do navedene številke.
a) ___________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________
č) ___________________________________________________________________________

2. Napiši

a) enostavčno poved: __________________________________________________________

b) večstavčno poved: ___________________________________________________________

3. Preberi povedi.
a) Primož!
b) Če bo lepo vreme, bomo šli na izlet.
c) Kdo je to naročil?
č) Ne bom.
d) Joj!

Katere povedi so

− enostavčne? _____________

− večstavčne? _____________

− brez osebne glagolske oblike? _____________

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.